Tukijat ja yhteistyökumppanit

Vuonna 2020 yhdistyksemme toimintaa ovat tukeneet kaikki MLL:n Lapset ensin -keräykseen osallistuneet sekä lahjoituksilla mm.  Kymen Seudun Osuuskauppa. Yhteistyötä teimme mm. Kymsoten kautta Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa, lukumummitoiminnassa Haukkavuoren ja Mussalon alakoulujen kanssa ja Peli-Karhut ry:n jalkapallojaoston kanssa.

Sydämellinen kiitos teille kaikille!