Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

    A friend for an  immigrant mum... are you interested.

Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä ja muista kulttuureista? Haluatko tutustua Suomessa asuviin maahanmuuttajaäiteihin?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri aloitti vuonna 2014 Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja kielenoppimista. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään suomea puhuvia naisia ystäviksi maahanmuuttajaäideille. Lue lisää..

Millaista maahanmuuttajaäidin ystävänä toimiminen on?

Jokaiselle maahanmuuttajaäidille pyritään löytämään ystävä, joka asuu lähistöllä ja jonka kanssa äidillä on yhteisiä harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita tai vaikka samanlainen elämäntilanne.

Tähän vapaaehtoistoimintaan voi halutessaan ottaa omat lapset mukaan, sillä tarkoituksena on tavata maahanmuuttajaäitiä arkisissa ympyröissä kuten leikkipuistossa, yhteisellä kävelylenkillä, kauppareissulla tai vaikka jomman kumman kotona.

Millaisen koulutuksen vapaaehtoiset saavat?

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri tarjoaa toimintaan mukaan lähteville perehdytyskoulutuksen, yhteisiä tapaamisia, säännöllistä jatkokoulutusta sekä neuvontaa ja ammatillista ohjausta. Jokainen ystävyyssuhde aloitetaan tapaamisella, jossa on läsnä maahanmuuttajaäiti, vapaaehtoinen sekä MLL:n koordinaattori.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

Ota yhteyttä MLL:n Kaakkois-Suomen piiriin 
koordinaattori Elisa Sandström-Hoviin
k. 040 750 4112 elisa.sandstrom-hovi@mll.fi